web
analytics

Cookies & Personuppgifter

Informationen om cookies och personuppgifter nedan är gemensam för butikerna beccadesign.se, sötaprylar.se och mittsmycke.se.

Cookies

När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies används för att du ska kunna logga in på ditt konto och de håller koll på innehållet i din kundvagn när du handlar. Vi använder oss även av analysverktygen Google analytics och Statcounter för att mäta trafik och besökarstatistik. En cookie kan inte skada din dator, och ingen personligt identifierbar information lagras från ditt besök på denna webbplats.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera.

Personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter av följande skäl:

 • För att kunna erbjuda användare service på webbplats samt under och efter köp
 • Ingå avtal
 • Tillhandahålla fakturor och annat beställningsunderlag
 • Tillhandahålla nyhetsbrev och annan marknadsföring

 När du inte längre önskar ta del av en viss marknadsföringsåtgärd så har du rätt att när om helst återkalla sitt samtycke.

När du handlar i butiken

Uppgifter som samlas in i samband och sparas i vår databas i samband med ditt köp:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-nummer
 • Webbläsarens användaragent
 • Födelsedatum och kön (uppgifter vi får från Klarna efter genomfört köp)

Om du väljer att öppna ett konto i butiken (detta behövs inte för att handla) sparar vi de uppgifter du fyller i; namn, e-postadress, telefonnummer, lösenord (krypterat) och ip-nummer. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter till något annat än att hantera din beställning.

Din mailadress använder vi för att skicka orderbekräftelse och uppföljningsmail. Adressuppgifter behöver vi för att skicka ut din beställning, hantera returer, reklamationer m.m.

Vi lagrar personuppgifterna under så lång tid som krävs för att fullgöra eller ingå avtal med användaren. Det innebär att personuppgifter lagras under den tid du är registrerad som användare av olika tjänster hos oss. Om du endast givit ditt samtycke till viss marknadsföringsåtgärd så kommer uppgifterna att behandlas under den tid som samtycket gäller.

När du bevakar en produkt

Om du väljer att bevaka en produkt sparar vi din mailadress och ifyllda namn, efter att produkten har kommit i lager igen och du får ditt bevakningsmail tar vi bort dina uppgifter.

Användarens rättigheter

Användare har rätt att när som helst ta kontakt med oss i syfte att utöva sina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Användare har rätt att när som helst ta kontakt med oss för att kontrollera att uppgifter kring användaren är korrekta.

Användare har rätt att få ett registerutdrag där det framgår vilka personuppgifter kring användarens som behandlas.

Användare har rätt att få felaktiga uppgifter kring användaren rättade eller kompletterade.

Användare har rätt att under vissa förutsättningar få uppgifter kring användaren raderade, exempelvis om uppgifterna är felaktiga. Beroende på vilken eller vilka personuppgifter som raderas är det inte säkert att vi längre kan tillhandahålla vissa tjänster till användaren.

Användare har rätt att få information om hur behandling sker av användarens personuppgifter. Det sker i och genom denna personuppgiftspolicy, så att en användare vet hur personuppgifter avses bli behandlade, före det att användaren ingår ett avtal med oss. Om det sker några förändringar i behandlingen av användares personuppgifter kommer användaren att informeras om det.

Användare har rätt till begränsning av personuppgifterna. I sådant fall får behandling av användarens personuppgifter endast ske för vissa avgränsade syften.

Användare har rätt till dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Användare har rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen gällande behandlingen av användarens personuppgifter.